[ed] [GOTO] Göran_Eriksson - eriksson.g@gmail.com - tel: 040-916651, 0735-351324
Använd browserns bakåtknapp för att komma tillbaka om du blir utkastad ur övningarna!
arabiska till svenska ../alfabete/wordtest.php?namn=arabiska
arabiska till svenska ../alfabete/wordtest.php?namn=arabiska2
svenska till farsi ../alfabete/wordtest.php?namn=farsi

kolla: farsi2, fars3 ...
LK wordtest
[ed wordtest.htm] [ed wordtest.php] [Klicka här för att komma till annat (exempel) !]