https://install.bankid.com/personal

mobilt bankID http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/omelegitimation/mobiltbankid.4.7afdf8a313d3421e9a9ba7.html

= för android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bankid.bus

ELEG ../links/wrap.php?u=eleg.htm

Mina BankID https://cu.bankid.com/cu/list

Störningar hos bank-id – svårt att legitimera sig https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bank-id-ligger-nere

0104949188

Bank-id ska fungera i hela EU: ”Förenklar våra liv”. Nytt förslag. EU-kommissionen vill skapa ett europeiskt system i alla medlemsländer. https://sverigesradio.se/artikel/bank-id-ska-fungera-i-hela-eu-forenklar-vara-liv