Zionist Jews control the USA http://www.youtube.com/watch?v=GiyJFG068K4&feature=related

JEWS RULE THE WORLD http://www.youtube.com/watch?v=nYWfYhG-Erg

./bilder/jw.jpg

../links/bilder/jw.jpg

Nämn en tänkbar forskningsupptäck som skulle rubba att naturligt urval inte förekommer.