5+0=5 5+5=10 , 5+1=6 5+6=11 , 5+2=7 5+7=12 , 5+3=8 5+8=13 . 5+4=9 5+9=14 , 5+5=10 5+10=15 , 5+6=11 5+11=16 , 5+7=12 5+12=17 , 5+8=13 5+13=18 , 5+9=14 5+14=19 , 5+10=15 5+15=20 ,

Magnesium befordrar avföring.

Magnesium befordrar avföring.