Björklund: Lärarkompetens kommunernas ansvar http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5438372

Fortsatta problem runt nya lärarlegitimationen http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5438031

ansökan om lärarlegitimation http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/ansokan/intyg/ansok-1.175028

= http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation

tjänstgöringsintyg http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/ansokan/intyg/tjantsgoringsintyg-1.175441

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/vad-kravs