Swedish: Languages of the World: Introductory Overviews http://www.youtube.com/watch?v=w8gXxGAvsto

Learn Swedish: The Alphabet http://www.youtube.com/watch?v=G-JDHEIvxgQ

Learn Swedish: Weekdays (and sentences and words) Learn Swedish: Weekdays (and sentences and words)

= http://www.youtube.com/watch?v=1_-rRHKNcFE

Count in Swedish, Part One (0-10) http://www.youtube.com/watch?v=PAv1M03pdo8

An introduction to Swedish culture http://www.youtube.com/watch?v=tiz8t5hzcLA

talande tangentbord http://www.youtube.com/watch?v=bgstviwbhMQ

Learn Swedish (To Be) Grammar (Present) http://www.youtube.com/watch?v=MkibUNKaJCE

Svensk midsommar | Svenska verb | Studera svenska | Swedish2go http://www.youtube.com/watch?v=4x35gIXFfaU&list=PLOOF8nsh7W-yGZbOouxdZb8Rmirc9JliO

lista på kompositörer

SFI ../links/wrap.php?u=sfi.htm

motståndare till

på Arendorffs tid

överblick över

inom en snar framtid

inom sitt yrke

både ... och ... MEN INTE både ... men också

kommer att bli jättenöjd

för 26 år sedan sedan

Igår träffade jag ...

- - -

FACIT ../links/wrap.php?u=facit.htm

för egen maskin - INTE på egen maskin

Ulfs egen film - INTE Ulfs egna film

ställa ultimatum till - INTE ställa ultimatum på

....

Man måst kolla om sina modeller stämmer. SKA VARA Man måst kolla om ens modeller stämmer.

Man måste kolla om sina modeller stämmer. SKA VARA Man måste kolla om ens modeller stämmer.

- - -

Jag är hemma.

Jag är på väg hem (hemåt). - rikting

... riktning (kontra belägenhet)

- - -

enär = eftersom

evad = vad än

ehuru = men

emedan = eftersom

- - -

stor bil - stora bilar

---

am, is, are - är

vas, were - var

have, has - har

had - hade

- - -

will - kommer att

want to - vill

- - -

både ... och ...

varken ... eller ...

dels ... dels ...

---

hämta Leila på dagis

---

berätta ... för dig

---

säga något viktigt till dig

---

Ibland snöar det.

Snöar det ibland?

Varför snöar det?

Det snöar.

Snöar det?

Ibland snöar det.

Snöar det ibland?

---

Sven spelar fotboll.

Spelar Sven fotboll?

Var spelar Sven fotboll?

---

they are - de är

to them - till dem

---

Idag spelar Sven fotboll.

Sven spelar fotboll idag.

Fotboll är det som Sven spelar idag.

Idag är det Sven som spelar fotboll.

(Vad är det Sven spelar idag? / Vem är det som spelar fotboll idag?)

- - -

Vad är det som Sven spelar idag?

---

Det som Sven spelar idag är fotboll.

- - -

Det regnar.

Regnar det?

---

It rains. Does it rain?

---

på Island

...

den tekniske experten

---

Europa och nationalism: Svenska språkets sammansatta ord http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/819840?programid=503 Vad säger egentligen det svenska språket om Sverige? Författaren Mara Lee konstaterar att språkets användning av sammansatta ord speglar ett Sverige som inte värjer undan för problem :

Många av våra långa sammansatta ord vittnar om ett socialt klimat som försöker adressera svåra frågor utan att ducka Foto: Fredrik Sandberg/TT. Följ oss Program: OBS Kategori: Kultur/Nöje På senare tid har det funnits ett ganska stort fokus på svenskhet, och i synnerhet svenska värderingar och svensk kultur. Oavsett om vi avfärdar tanken på någon ursprunglig svenskhet eller ej, kan det i sammanhanget vara viktigt att visa på en plats, mitt i det svenska, där skillnader är avgörande, utan att det betyder att något är mindre eller mer värt än något annat. Vad är detta för plats? Jo, det svenska språket. Vi som arbetar med språk kan inte låtsas som om skillnader inte finns. De inte bara finns: de är avgörande för att betydelser ska uppstå. Ljudet k betyder inget i sig, förutom att det inte låter som h eller några andra ljud. Katt betyder katt för att ordets begynnelsebokstav skiljer sig från begynnelsebokstaven i ordet hatt. Och det är så vi skiljer mellan vårt favorithusdjur och plagget vi bär på huvudet. Utan skillnader kan vi inte heller urskilja mening. Men detta betyder inte att ordet katt skulle vara mer värt än ordet hatt. Båda orden är väsentliga för att språket ska fungera. Författarens främsta redskap är språket. Och för en svensk författare är det det svenska språket som står i fokus. Jag tänkte därför beskriva ett par företeelser som framstår som typiska för svenskan, jag skulle rentutav kunna beskriva dem som språkliga, nationella särdrag. Genom att belysa och benämna dessa försöker jag inte nedvärdera andra språk eller kulturer. Det enda jag säger är att det finns skillnader. Men det är väl ingen som på allvar tror att en svensk katt skulle vara mer värd än en fransk chat? Trots att de låter olika: mjau, miole. Många litterära författare har ett ambivalent förhållande till språket. Fler än man kan ana är dyslektiska, och vissa kanske lärde sig läsa och skriva ovanligt sent, eller ovanligt tidigt. Det har också sagts att svenska språket är svårt att lära sig för utlänningar. En poet som jag känner, som kom till Sverige som vuxen från Colombia, berättade för mig att det svåraste svenska ordet hon visste var "tvättstuga". En annan vän från Los Angeles, som flyttade hit för fyra år sedan, berättade att hennes svenska favorituttryck var "fuffens", och på andra plats kom "sunt förnuft". Vad som anses svårt respektive enkelt i ett språk beror på vad vi är vana vid. Våra tungvrickande konsonanträckor - kvastskaft, skridskoinstruktör - kan te sig oöverstigliga för någon med spanska som modersmål, och vårt muttrande lilla korta u-ljud - uh - unikt för svenska språket - kan låta gulligt och exotiskt för amerikanska öron. Om de bara visste hur många av våra svenska fulord som kröns av detta ljud. Svensk poesi låter mycket, den har - kanske på grund av det svenska språkets relativa ordfattighet - en klangrik ljudbild. Det vill säga att den förmedlar mening inte bara via ordens betydelse, utan också genom hur den låter. Svensk natur, till exempel, är ofta enstavig: skog, mark och äng; asp, lönn, och björk. Den enstaviga naturen går igen i en lång tradition av manlig svensk lyrik, från Gustaf Frödings "Gråbergssång" som nästan bara består av enstaviga ord (och som dessutom domineras fullkomligt av vokalljudet - å) till den samtida poeten Joar Tiberg, som lyckades med konststycket att skriva en naturlyrisk dikt enbart bestående av bokstaven "i". Men svenskan är förstås inte bara enstavig och enslig. Den är också uppfinningsrik, och lånar sig gärna till nyordbildningar, pleonasmer och kreativa utbrott. Ett av de viktigaste verktygen för detta slags kreativitet, är en så till synes trivial sak som vår förmåga att skapa sammansatta ord. Genom dessa kan vi skapa kombinationer av olika led som inte har så mycket med varandra att göra. Ibland kan det bli ganska vackert, som i bändelkorsnäbb, eller vitmossamyra. Men lika ofta blir det klumpigt, överlastat. De sammansatta orden låter inte sällan lika konstruerade som den betydelse som förmedlas av dem: revisionsberättelsemall, ledarskapscoachutbildning. Men är de sammansatta orden bara av ondo? Inte nödvändigtvis. Man kan visserligen tycka att ett ord som kontinentalsockelförordning är lite otympligt, men det är ändå betydligt snärtigare än den engelska motsvarigheten "Proclamation concerning the Application of the Act on the Continental Shelf". För ett substantiv väger trots allt lite tyngre än en massa lösa ord som flyter omkring. Men den allra viktigaste aspekten av de sammansatta orden är att de snabbt kan implementera nya idéer och tankar, i form av regelrätta substantiv. Ordet funktionshinderombudsman är ett långt krångligt ord, men det är för att det också speglar en komplex verklighet. Och jag lever hellre i ett land där ordet funktionshinderombudsman finns, än i ett land där det inte finns. Många av våra långa sammansatta ord, som till exempel antidiskrimineringsverksamhet, jämställdhetsintegreringsprogram, samtyckeslagstiftning, vittnar om ett socialt klimat som försöker adressera svåra frågor utan att ducka. Detta skulle vara svårare att göra om vi inte hade haft ord för dem. De sammansatta ordens speciella status i svenska språket har också fått genklang i litteraturen. Hos poeten Gunnar Ekelöf till exempel förknippas de med en specifikt folkhemsk fyrkantighet, och han illustrerar sin motvilja med ord som "kommunalbarnjungfrur" och "frisportarskogar". Även en poet som Katarina Frostenson har uppmärksammat de sammansatta orden. Men i Frostensons diktning råder ett mer kluvet förhållande till dem: de tycks väcka både kärlek och motstånd; en viss ambivalens. Ja, vissa skulle kanske till och med säga inkonsekvens. I det vanliga livet är inkonsekvens för det mesta ett skällsord. Men hur är det i poesin? Ett möjligt svar ges av den Berlinbaserade svenske poeten Malte Persson, som i en krönika om nationalskalder härförleden sjunger just inkonsekvensens lov när det kommer till poesi. Han konstaterar att våra bästa poeter visserligen hyllar moder Sveas bistra kyla, men de drömmer om sol. Att konstnärlig storhet oftast drivs av konflikt och motsägelser, är varken nytt eller särskilt konstigt. I diktens värld sätts våra vanliga levnadsregler ur spel, och om dikt skulle blåkopiera de normer som gäller i det vanliga livet, som till exempel "att leva som man lär", skulle konsten dö en snabb och säker död. Nej, ett litterärt språkligt arbete handlar aldrig om att endast spegla verklighet, det handlar om att skapa verklighet. Detta görs genom att tänja på gränser, att inte bara bekräfta det rådande, utan också gå emot det. Det som nästan alla svenska poeter har gemensamt, är deras tusen nyanser av "nej". Med detta "nej" knådar de svenska poeterna fram visionen av ett land, eller som man säger nu förtiden - en Sverigebild - som omfattar både kärlek och dess motsats. För poeterna vet, att i äkta kärlek försöker du inte täcka över skavankerna och bristerna. I äkta kärlek blundar du inte för såren och svagheterna. Kanske är det rentav det bristfälliga som förutsätter det storslagna. Kanske är det genom såren som styrkan och modet möjliggörs. Och detta, menar jag, gäller både dikt och liv. Detta gäller också, vill jag hävda, både kärleken till vår nästa och till vårt fosterland. Mara Lee, författare

FACIT ../links/wrap.php?u=facit.htm

SPRåKET ../links/wrap.php?u=språket.htm

FELET ../links/wrap.php?u=felet.htm

tjänsteperson http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/858756?programid=438

= m.m. godmorgon världen

av liknansw storlek 8int OP liknande storlek)

av liknande storlek - inte PÅ liknande storlek)

Europa och nationalism: Svenska språkets sammansatta ord http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/819840?programid=503
[2017-05-19 01:21 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]
svensk ordföljd https://www.youtube.com/watch?v=5_ppaW-BmBk

se hejsvenska http://www.hejsvenska.se/deploy/index.html

Vill du inte ha tårta? - Jo!

Är du inte sjuk? - Nej (jag är ine sjuk)!

Är du inte sjuk? - Nej (jag är ine sjuk)!

5-helpful-tips-to-learn-swedish https://www.babbel.com/en/magazine/5-helpful-tips-to-learn-swedish?bsc=engmag-a230-swedishtips-cd-swe-tb&btp=1_swe_tab_cd&utm_campaign=CD_ENGALL_gEN_cSE_SwedishTips&utm_medium=CON&utm_source=Taboola&utm_term=rt-rtcom

SPRAK ../links/wrap.php?u=sprak.htm

Jag är dem tack skyldiga.

https://www.babbel.com/en/magazine/5-helpful-tips-to-learn-swedish?bsc=engmag-a230-swedishtips-cd-swe-tb&btp=1_swe_tab_cd&utm_campaign=CD_ENGALL_gEN_cSE_SwedishTips&utm_medium=CON&utm_source=Taboola&utm_term=majoninternational-comicnews

se svenska https://svenska.se

inte bara ... utan också ...

ENGLISH ../links/wrap.php?u=english.htm

stockholmsdialekt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1127289?programid=5216

vana vid - inte: vana med

Lista över svenska ordspråk https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_över_svenska_ordspråk

va(vad) e(är) de(det) ja(jag)

under: Oil tankers navigate under the Fatih Sultan Mehmet Bridge linking Istanbul's European and Asian sides

Byggnaden är stor. Huset är stort. Att tänka stort är störst.

Swedish/List of strong and irregular verbs - Wikibooks, open books for an open world https://en.m.wikibooks.org/wiki/Swedish/List_of_strong_and_irregular_verbs

Learn Swedish: Language Course av ATi Studios https://apps.apple.com/se/app/learn-swedish-language-course/id963793950

otium uttalas otsium ... Bokmålsordboka | Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=otium

Litium, uttal: li't(s)ium ... wp Litium https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Litium

emedan etc. ... E ../links/wrap.php?u=e.htm

- - -

evad = vad än

enär = eftersom

emedan = eftersom

ehuru = fastän

Krymp inte svenskan genom att plocka bort ovanliga ord (som ofta har en väldigt exakt betydelse och kan vara mycket användbara i exempelvis juridik och filosofi)! • evad = vad än • ehuru = fastän • enär = på grund av • emedan = eftersom (De två sistnämnda. betyder samma sak.) - Kan någon komma på fler ord i samma stil?

Man blir inte modern bara för att man dumpar gamla ord En person som använder gamla ord behöver inte vara gammal, och en gammal person som använder gamla ord kan mycket väl använda fler nya ord än många unga personer med ett förkrympt ordförråd på grund av propagandan för att skippa ovanliga ord. Jag önskar att sajten hade varit tydigare med hur man startar en ny tråd, men hinner inte kolla upp det nu. Jag var väl slarvig och borde ägnat mer tid åt att kolla upp innan jag skrev det jag skrev. Jag älskar att blanda gamla och nya ord och så att säga använda hela spektrat.

Hur får man med att det är det egna huset? Kanske det duger med "The person stepped into its house." men då är det inte helt klart vad "it" syftar på. Kanske det får bli "The person stepped into its own house." - Jag ville bara ge exempel på att svenskan är överlägsen engelskan - som inte har sin/sitt. Även att den/det finns i svenskan men inte något liknande i engelskan innebär ett övertag för svenskan eftersom det ger bättre möjlighet till otvetydigt refererande i komplicerade meningar.

Säger man alltid "his" om "person"? Det känns faktiskt rätt att säga "han" om "talmannen" även när det är en kvinna. Den är som att hon har iklätt sig en manlig roll.

Säger man alltid "his" om "person"? Det känns faktiskt rätt att säga "han" om "talmannen" även när det är en kvinna. Det är som att hon har iklätt sig en manlig roll.

Hur översätter man "PERSONEN GICK IN I SITT HUS." till engelska?

Det heter "intresserar mig för" och inte "xxxxxxx mig av"

Det heter "bristen på sjukvårdsmaterial", inte "xxxxxx av sjukvårdsmaterial"

Pojken lade sig i hans sovställe istället för i sin säng eftersom det var varmare än vad den var.

Svenska språket kan leverera hög precision i komplicerade meningar bland annat genom att ha reflexiva pronomen och den-det-uppdening som i följande exempel att försöka översätta till engelska: Pojken lade sig i hans sovställe istället för i sin säng eftersom det var varmare än vad den var.

Svenska språket kan leverera hög precision i komplicerade meningar bland annat genom att ha reflexiva pronomen och den-det-uppdelning som i följande exempel att försöka översätta till engelska: Pojken lade sig i hans sovställe istället för i sin säng eftersom det var varmare än vad den var.