. . . http://www.cogninova.com
#z AKRONYMER ../links/wrap.php?u=akronymer.htm
CompTIA administers its certification exams through Pearson VUE testing centers. In addition to certification, CompTIA also provides corporate membership. CompTIA's "A+", "Network+", and "Security+" certifications became accredited by the American National Standards Institute

ITIL - Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten. Samlingen har sammanställts av brittiska Office of Government Commerce (OGC) och innehåller detaljerade beskrivningar av hur olika IT-relaterade uppgifter kan utföras.

#a
http://www.cogninova.com