. . http://www.cogninova.com
../links/bodstrom.htm ../links/wrap.php?u=bodstrom.htm&t=1506300826 #z

När två terrormisstänkta egyptier avvisades till fångenskap och tortyr i hemlandet 2001 fick Anna Lindh skulden. Enligt en ny bok var både Göran Persson och Thomas Bodström delaktiga i beslutet. Nu anmäls de båda till konstitutionsutskottet. Källa: http://www.expressen.se/nyheter/thomas-bodstrom-och-goran-persson-ku-anmals/

Thomas Bodströmm vägrar låta drogtesta sig http://www.youtube.com/watch?v=Ttc7o-S-ZSM

- Det borde införas en lag om att för att få ingå i Sveriges Regering måste man först låta sig drogtestas medelst urinprov!

Det ska bland annat testas på bensodiazepiner

europasnazi https://europasnazi.wordpress.com/category/advokat/

#a
http://www.cogninova.com