. . http://www.cogninova.com
../links/chile.htm ../links/wrap.php?u=chile.htm&t=1519593387 #z

Rosa Maria Allendes Carvallo om kuppen 1973 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5641729

Världsbanken vållar skandal i Chile – manipulerade siffror för ekonomin http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6861525

= Världsbanken manipulerade Chiles ekonomiranking http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6861525

#a
http://www.cogninova.com