. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z EXPERIMENT ../links/wrap.php?u=experiment.htm
10 Amazing Science Experiments you can do @ home https://www.youtube.com/watch?v=wCDTU8KA_SU

Seeing Your DNA http://www.livescience.com/37252-dna-science-experiment.html

http://www.funsci.com/fun3_en/dna/dnaen.htm
[2017-09-22 23:50 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]
-

75 g epsomsalt (magnesiumsulfat - hälsokostaffär), 125 ml vatten ... kristaller

... Magnesiumsulfat, MgSO4, är ett vattenfritt, färglöst, hygroskopiskt och vattenlösligt oorganiskt salt som består av grundämnena magnesium, svavel och syre. Det har många användningsområden. Ibland användes i stället epsomsalt MgSO4·7H2O, som är ett icke hygroskopiskt hydrathaltigt magnesiumsulfat. Epsomsalt kallas även engelskt salt eller bittersalt). Epsomsalt innehåller teoretiskt 48,84 % magnesiumsulfat men halten kan variera i kommersiella preparat som säljs under beteckningen magnesiumsulfat. Exempelvis håller kemikalieföretaget Mercks torkad magnesiumsulfat enligt DAB 7 (DAB= Deutsches Arzneibuch) cirka 70% MgSO4.[2

isopropanol löser klorofyll ... röd fluorescens?

optisk vridning i sockerlösningar

#a UPPDATERA ..... 1545144182
http://www.cogninova.com