. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z FB ../links/wrap.php?u=fb.htm
Frank Higgins https://www.facebook.com/profile.php?id=729709793&fref=pymk

ingemar.eriksson.1213

https://www.facebook.com/kerstin.sandgren.56

ingemar.nilsson.75

Kristina Södergård

Kerstin Sandgren

Personer som måste gå upp tidigt på vintermorgnarna för att exempelvis ploga våra vägar skulle behöva gå upp ytterligare en timme tidigare än de någonsin har gjort i vinterkylan om det infördes sommartid hela året. Det naturliga är att återgå till normaltid under hela året och sedan kan man tidigarelägga utvalda arbetstider en timme där man känner för det, vilket i de fallen inte skulle göra någon skillnad mot hur vi nu har det under sommarhalvåret. Att införa sommartid under hela året vore dessutom att pedagogiskt krångla till det för våra skolbarn eftersom det i våra böcker och lexicon nu står att normaltiden är 12 när Solen står som högst vid Sveriges tidsmeredian. Alltså välj att återgå till normatid under hela året och komplettera där så önskas med att justera utvalda arbetstider och liknande så att det i de fallen inte blir någon skillnad gentemot hur vi nu har det under sommarhalvåret!

US move to recognize Israeli sovereignty over Golan violates international law – Macron https://www.rt.com/newsline/455149-macron-trump-golan-criticism/

Collective punishment? Zuckerberg’s call for internet regulation is aimed at competitors https://www.rt.com/usa/455233-facebook-regulation-lindorff/

På förekommen anledning meddelar jag härmed undanber mig uppvaktning både till mig personligen och till någon organisation. Därför vägrar jag att välja ut någon sådan. Jag har inte ens tittar efter vilka som ligger bakom förslaget men jag vill inte bidra till något som kan liknas vid ett tiggeri riktat mot mina facebookbekanta. Man kommer tänka på så kallade "homeparties" där någon bjuder hem vänner och bekanta för att till dem försöka sälja exempelvis produkter från Holiday Magic, vilket kan tendera att effektivt minska ens bekantskapskrets. Jag kan emellertid inte hindra någon att ge pengar till någon organisation utan att skylta med namn någonstans, så som man enlgt Bibeln ska göra när man ger. Jag uppmanar alla som funderar på att starta sådana här insamlingar att höra med offret i förväg hur vederbörande skulle ställa sig till det hela, och personligen skulle jag välja andra distributionskanaler för pengar som försvinner ut i anonymiteten än den här webbplatsen. En idé som jag fått när det gäller att skänka pengar via bank till olika hjälporganisationer är att inte använda sig av de förslagna standardbeloppen utan använda sig av eget och mindre jämnt belopp som därmed i princip (n.b.) skulle kunna lättare spåras. För övrigt är det har inte alla organisationer möjlighet att få vara med på listan, som exempelvis PKK, Hamas och Hezbollah. Jag tackar ändå för att initiativet gav mig en anledning till att skriva dessa rader.

På förekommen anledning meddelar jag härmed att jag undanber mig uppvaktning både till mig personligen och till någon organisation. Därför vägrar jag att välja ut någon sådan. Jag har inte ens tittat efter vilka som ligger bakom idéen till arrangemanget men jag vill inte bidra till något som kan liknas vid ett tiggeri riktat mot mina facebookbekanta. Man kommer att tänka på så kallade "homeparties" där någon bjuder hem vänner och bekanta för att till dem försöka sälja exempelvis produkter från Holiday Magic, vilket kan tendera att effektivt minska bekantskapskretsen på sikt. Jag kan emellertid inte hindra någon att ge pengar till någon organisation utan att skylta med namn någonstans, så som man enlgt Bibeln ska göra när man ger. Jag uppmanar alla som funderar på att starta sådana här insamlingar att höra med offret i förväg hur vederbörande skulle ställa sig till det hela, och personligen skulle jag välja andra distributionskanaler för pengar som försvinner ut i anonymiteten än den här webbplatsen. En idé som jag fått när det gäller att skänka pengar via bank till hjälporganisationer är att inte använda sig av de förslagna standardbeloppen utan använda sig av ett eget och mindre jämnt belopp som därmed i princip (n.b.) skulle kunna lättare spåras. Jag är inte paranoid men har valspråket 'fan trot', som speglar ett vetenskapligt synsätt, och jag uppmanar alla att se och begrunda sensmoralen i slutet av originalversionen från 1956 av filmen som på svenska heter 'Världsrymden anfaller' och på engelska 'Invation of the Body Snatchers'. För övrigt är har inte alla organisationer - exempelvis PKK, Hamas och Hezbollah - möjlighet att få vara med på listan. Jag tackar ändå för att initiativet gav mig en anledning till att skriva dessa rader.

På förekommen anledning meddelar jag härmed att jag undanber mig uppvaktning både till mig personligen och till någon organisation. Därför vägrar jag att välja ut någon sådan. Jag har inte ens tittat efter vilka som ligger bakom idéen till arrangemanget men jag vill inte bidra till något som kan liknas vid ett tiggeri riktat mot mina facebookbekanta. Man kommer att tänka på så kallade "homeparties" där någon bjuder hem vänner och bekanta för att till dem försöka sälja exempelvis produkter från Holiday Magic, vilket kan tendera att på sikt effektivt minska bekantskapskretsen. Jag kan emellertid inte hindra någon att ge pengar till någon organisation utan att skylta med namn någonstans - så som man enlgt Bibeln ska göra när man ger. Jag uppmanar alla som funderar på att starta sådana här insamlingar att höra med offret i förväg hur vederbörande skulle ställa sig till det hela, och personligen skulle jag välja andra distributionskanaler för pengar som försvinner ut i anonymiteten än den här webbplatsen. En idé som jag fått när det gäller att skänka pengar via bank till hjälporganisationer är att inte använda sig av de förslagna standardbeloppen utan använda sig av ett eget och mindre jämnt belopp som därmed i princip (n.b.) skulle kunna lättare spåras. Jag är inte paranoid men har valspråket 'fan trot', som speglar ett vetenskapligt synsätt, och jag uppmanar alla att se och begrunda sensmoralen i slutet av originalversionen från 1956 av filmen som på svenska heter 'Världsrymden anfaller' och på engelska 'Invation of the Body Snatchers'. För övrigt har inte alla organisationer - exempelvis PKK, Hamas och Hezbollah - möjlighet att få vara med på listan. Jag tackar ändå för att initiativet gav mig en anledning till att skriva dessa rader.

***** indir_fb http://cogninova.com/lnx/indirect?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&v=fb

***** podden snedtänkt https://m.facebook.com/search/top/?q=podden%20snedt%C3%A4nkt.&refid=46&tsid=0.6881315727637619&source=result

... https://m.facebook.com/search/top/?q=podden%20snedt%C3%A4nkt.&refid=46&tsid=0.6881315727637619

... indir_fb_snedtänkt http://cogninova.com/lnx/indirect?u=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fsearch%2Ftop%2F%3Fq%3Dpodden%2520snedt%25C3%25A4nkt.%26refid%3D46%26tsid%3D0.6881315727637619&v=fb_snedtänkt

podden snedtänkt. – Facebook-sökning https://m.facebook.com/graphsearch/str/podden+snedtänkt./keywords_search

... https://m.facebook.com/profile.php?id=794585650630948&ref=content_filter

Har du i en diskussion blivit beskyld för att RELATIVISERA? Stå på dig! Det är fullt legitimt att i en diskussion använda sig av 'relativisering'. Den som vill försöka få dig att avstå från att 'relativisera' använder sig i själva verket av ett 'fult trick' för att försöka få dig att avstå från ett av de kraftfullaste verktygen för att ställa debattmotståndaren inför 'schack matt'. Genom att 'relativisera' påvisar man vad debattmotståndarens argument skulle ge för resultat i en snarlik situation men med en annan rollfördelning. Det kan sticka hål på skenhelighet som annars till exempel kan användas för att motivera "rättigheten" att utöva våld som 'världspolis'. Det som nu fick mig att tänka på det här är att jag fick höra att en viss så kallat kontroversiell nobelpristagare skrivit att när man tänker på den amerikanska militära insatsen på grund av massakern i Srebrenica kanske man får ett nytt intressant perspektiv på det hela om man kommer att tänka på den andra massaker som inträffade i 'Song My' i Vietnam. Leta gärna upp mer information på Internet om dessa händelser!

#a UPPDATERA ..... 1579641913
http://www.cogninova.com