. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z INTERVJU ../links/wrap.php?u=intervju.htm
BLÄDDERBLOCKSINTERVJU

Skriv intervjufrågan på övre halvan av ett blädderblock
och be intervjuoffret skriva svaret med lika stora bokstäver
- på undre halvan - - - samt filma alltsammans!
Efter en stund vänds ett nytt blädderblocksark upp - för nästa fråga.

SYRIEN

Syrien förstörs på grund av USA-Israel-Saudiarabien-intressen

"Fria syriska armén" är ett vilseledande namn. Friheten är inte särskilt stor i Saudiarabien,
som bland annat blodigt krossade ett folkligt uppror i Bahrain genom att skicka trupper dit.

Huvudsaken för axeln USA-Israel-Saudiarabien är:
(1) att Syrien försvagas så att Syriens stöd till palestinska befrielserörelsen Hezbolla upphör
(2) att Iran isoleras eftersom Syrien är en stödnation till Iran som hotar Israels kärnvapen
(3) att ytterligare randstater till Ryssland kan besättas med USA-missiler destination Ryssland
(4) att Saudiarabien-ledda sunni-islam sedan lättare kan krossa Iran och därmed shia-islam
(5) att Syriens olja kommer USA till del och inte Kina
(6) att kolonialmakterna släpps in i Syrien och kan köpa upp, ställa till kaos, söndra och härska
(7) att Obama inför sponsorer kan stötta aktivist-terrorister inför presidentvalet

Den nuvarande regeringen i Syrien har kunnat styra ett multi-religiöst multi-etniskt land
liksom Tito gjorde i Jugoslavien. Låt inte kolonialmakter som Israel, USA, Frankrike o.s.v.
byta ut denna stabila samexistens mot ett kaos som passar dessa kolonialmakter,
och som de försöker uppnå genom sponsring av lejda mördare !
Grova övergrepp av rebeller i Syrien http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article215280.svt

INTERVJUTRÄNING:

Exempel på intervjuträningens effekter: Intervjuarens fråga: "Vad är din kommentar till de här demonstrationerna idag?" Pia Kinhult (M) ordf regionstyrelsen Skåne:"Ja det är ju att vi naturligtvis tar den här frustrationen, som det här ju är ett påtagligt tecken på, på ett väldigt stort allvar. Men det är också ett komplext problem som tyvärr inte har något enkelt svar." Bakgrund: Kaos på akutmottagningar, sjuksköterskor som säger upp sig i protest och brist på vårdplatser. Listan kan göras lång på problem i den skånska sjukvården. I dag samlades demonstranter i flera skånska städer för att visa sitt missnöje. http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/sverige/article1102036.svt

Tillägg till Exempel på intervjuträningens effekter: Det är inte FRUSTRATIONEN som är problemet. Den intervjutränade vrider frågan till att det skulle vara folks REAKTIONER som skulle vara problemet som behöver lösas - och svarar därför inte på hur vederbörande vill lösa DET som folk reagerar emot. Ett liknande trick exemplifieras av följande. Den intervjuande intervjuaren: "Hur ska ni nu se till att folk i fortsättningen inte ska BLI orättvist behandlade?" Den intervjutränade intervjuade: "Vi ska naturligtvis göra allt som står i vår makt för att folk inte ska KÄNNA SIG BLI orättvist behandlade." Observera skillnaden mellan "BLI" och "KÄNNA SIG BLI" ! Intervjuare borde inte nöja sig med sådana glidningar i svaret utan helt fräckt i intervjun påpeka skillnaden mellan vad som FRÅGADES OM och vad som SVARADES PÅ. Detta ska göras i form av ett påpekande och inte i form av en fråga. Om den intervjuade håller på med att svara på andra saker än vad som frågas om kan intervjuaren övergå till att istället låta den intervjuade ta ställning till klart formulerade påståenden, till exempel av typen "Du påstår alltså att du i förväg inte har haft någon som helst kännedom om ..." Varje modifiering som den intervjuade vill göra till ett sådant påstående kommer att klart framgå som urholkning.

Alexander Bard – den kontroversielle predikanten http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1042875?programid=4772

Förslag till ett motmedel mot ett visst trick som lärs ut vid så kallad "intervjuträning": Många som blir intervjuade i radio inleder varje svar med "Nej, men ...". Intervjuaren skulle då kunna inleda nästa fråga på samma sätt, till exempel: "Nej, men, hur ställer du dig till ... ?" Det skulle då bli ganska pinsamt för den intervjuade att fortsätta svara på samma sätt.

#a UPPDATERA ..... 1606177817
http://www.cogninova.com