. . http://www.cogninova.com
../links/java.htm ../links/wrap.php?u=java.htm&t=1511047351 #z

http://java.com/sv/download/help/java_update.xml#howto

java nedladdning http://www.java.com/sv/

Download Java for Windows Recommended Version 7 Update 51 (filesize: 899 KB) http://java.com/en/download/windows_xpi.jsp

JEXECreator http://lib.giveawayoftheday.com/JEXECreator_99261/ Create a native Windows EXE to launch your Java application! The native launcher finds a suitable Java? Runtime Environment and starts your Java application using the found JRE. JEXECreator features: Java Runtime Environment auto detection, Errors handling, Fully localizable messages of the executable, Class path solutions, Any icon of your choice for your executable, Execute Java applications with any current directory and more!

a java2 download

= http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=java2+downloadhttp://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=java2+download

Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/index-jsp-138567.html As part of Sun Microsystems' commitment to continued support for Java technology, the Java 2 SDK 1.4.2_10 update is now available to the Java community.

= arkiv http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

JDK 1.4.2 Documentation http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-142docs-2045554.html

http://javadownload.com/Java_2_Download.htm

wpe Java_Platform,_Standard_Edition http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Standard_Edition

http://javadownload.com/Download_Java_Software.htm

http://javadownload.com/Download_Java_1.4.2.htm

Oracle Java Archive http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

Java SE 1.4 Downloads http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html

Java SE Development Kit Documentation 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7502-j2sdk-1.4.2-doc-oth-JPR

Java SE Development Kit 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7501-j2sdk-1.4.2-oth-JPR

Windows 64-bit 30.08 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-ia64.exe ... Windows Installation 331.37 KB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-i586-iftw.exe Windows Offline Installation 42.75 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-i586.exe

= http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7501-j2sdk-1.4.2-oth-JPR

anvisande URL http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

Linux 64-bit RPM in self-extracting file 31.50 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-ia64-rpm.bin Linux 64-bit self-extracting file 32.48 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-ia64.bin Linux RPM in self-extracting file 32.74 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-i586-rpm.bin Linux self-extracting file 34.10 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-i586.bin

Apple: http://www.apple.com/support/downloads/javaupdate142update1.html

J2SE 1.4.2 Documentation 32.80 MB j2sdk-1_4_2-doc.zip

= http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-doc.zip

C:/Users/Acer/Downloads/java2

How do I install Java ? http://java.com/en/download/help/download_options.xml

java-uppdatering http://java.com/en/download/java_update.jsp

= verify http://java.com/en/download/installed.jsp

Download Java for Windows https://java.com/en/download/windows_xpi.jsp

= Starta om webbläsaren före verifiering!

java hemsida https://java.com/en/

BlackBerry_JDE (freeware) http://lib.giveawayoftheday.com/BlackBerry_JDE_44066/

runtime http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

= Java SE Runtime Environment 7u79 for Windows x64 29.78 MB jre-7u79-windows-x64.exe

= license http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html

oracle.com/technetwork/java/javase/overview http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

= download http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html

= installation notes http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html

= windows http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html#A1096936

= requirements http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_system_requirements.html#BABHGIJF

= 64-bitars http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_system_requirements.html#A1097784

... The disk requirement for development tools for 64-bit platforms is 181 MB. The disk space requirements for source code and the public JRE are the same as those for Windows 32-bit operating systems, except for the JavaFX SDK (68 MB) and the JavaFX runtime (32 MB).

Java SE Downloads http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

JRE http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

8u66 Update Release Notes http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u66-relnotes-2692847.html

Windows x64 54.38 MB jre-8u66-windows-x64.exe http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u66-b18/jre-8u66-windows-x64.exe

Windows x64 186.65 MB jdk-8u66-windows-x64.exe

chksum https://www.oracle.com/webfolder/s/digest/8u66checksum.html

installation http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_jdk_install.html#CHDEBCCJ

next steps http://docs.oracle.com/javase/8/docs/

verifiera java-version http://java.com/sv/download/installed8.jsp

Om du vill avaktivera insamlingen och överföringen av telemetrin när du först hämtar och installerar Java ber vi dig hämta den fullständiga versionen av offline-installationsprogrammet http://java.com/sv/download/manual.jsp och kontrollera att du inte är ansluten till internet när du installerar den.

Windows Offline (64-bitars) http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=116030

= instruktioner http://java.com/sv/download/help/windows_offline_download.xml

( Windows Offline (32-bitars) ) http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=116028

Installera Java i Internet Explorer http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/install-java#ie=ie-11

Verifiera java-version http://java.com/sv/download/installed8.jsp

com http://www.java.com

Launching Web Start applications https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/launching_web_start_applications

Chrome stöder inte längre NPAPI (teknik som krävs för Java-appletar) http://www.java.com/sv/download/faq/chrome.xml

java installed http://java.com/sv/download/installed8.jsp

Java Plug-in 11.91.2.14 Använder JRE-version 1.8.0_91-b14 Java HotSpot(TM) Client VM Användarens hemkatalog = C:/Users/Acer ---------------------------------------------------- c: rensa konsolfönster, f: slutför objekt i slutförandekö, g: skräpinsamling, h: visa det här hjälpmeddelandet, l: dumpa klassladdarlista, m: skriv ut minnesförbrukning, o: triggerloggning, q: dölj konsol, r: ladda policykonfiguration igen, s: dumpa system- och distributionsegenskaper, t: dumpa trådlista, v: dumpa trådstack, x: rensa klassladdarcache, 0-5: ange spårningsnivån till [n] ----------------------------------------------------

https://java.com/sv/download/installed8.jsp

https://www.java.com/sv/download/help/

- - - - -

presentationen https://docs.google.com/presentation/d/1yKYjALK4vcdiN52kuKJMAVK47OKVFbf0ayDHGDkfRcY/edit#slide=id.p

https://play.google.com/apps/testing/com.cogninova.todolistge

bitbucket.org/dashboard/overview https://bitbucket.org/dashboard/overview

https://www.jetbrains.com/help/idea/2016.3/run-tool-window.html?utm_content=2016.3&utm_medium=help_link&utm_source=from_product&utm_campaign=IC

uppgifterna https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit?usp=sharing

sortera array http://stackoverflow.com/questions/8938235/java-sort-an-array

Arrays.sort(array);

verifiera https://java.com/sv/download/installed8.jsp

Javakonsol:

Du har den rekommenderade Java-versionen installerad (Version 8 Update 121).

installed8 https://java.com/sv/download/installed8.jsp

? konsol https://search.oracle.com/search/search?search.timezone=-60&search_startnum=&search_endnum=&num=10&search_dupid=&exttimeout=false&actProfId=0&q=konsol&group=Java.com&sw=t&search_p_main_operator=any&search_p_atname=url&adn=Url&search_p_op=contains&search_p_val=sv

Hur aktiverar jag och visar Java-konsolen? https://www.java.com/sv/download/help/javaconsole.xml Lär dig aktivera Java-konsolen för Windows. ...

Hur aktiverar och visar jag Java-konsolen för Linux eller Solaris? https://www.java.com/sv/download/help/enable_console_linux.xml Lär dig hur du aktiverar Java-konsolen för operativsystemen Linux och Solaris. ...

Var finns Java-kontrollpanelen i Mac? https://www.java.com/sv/download/help/mac_controlpanel.xml Information om Java-kontrollpanelen för Mac ...

Hur aktiverar jag och visar Java-konsolen? Denna artikel gäller för: Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Macintosh OS X, Windows Vista

Java-konsolen innehåller information om Java-versionen, användarens hemkatalog och eventuella felmeddelanden vid körning av en applet eller applikation. Du kan aktivera Java-konsolen för Windows-plattformen via kontrollpanelen för Java eller Java-ikonen i Windows systemfält.

Öppna kontrollpanelen för Java:

* Windows: https://www.java.com/sv/download/help/win_controlpanel.xml

* Mac OS X: https://www.java.com/sv/download/help/mac_controlpanel.xml

ladda ner https://java.com/sv/

Startmenyn sök: Konfigurera Java

Aktivera Java-konsolen i kontrollpanelen för Java:

1: I kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Avancerat.

2: Expandera alternativet Java-konsol.

3: Välj Visa konsol och klicka på OK.

Aktivering av Java-konsolen via Java-ikonen i Windows systemfält:

Obs! De här instruktionerna gäller om du har valt att placera Java-ikonen i systemfältet med kontrollpanelen för Java (fliken Avancerat)

1: Leta rätt på Java-ikonen i systemfältet

2: Högerklicka på Java-ikonen

3: Välj Öppna konsol.

Javaprogrammering för Android Innehåll: Grundläggande Java-programmering med SDK för olika androidenheter. Producera: Säljbara appar för olika androidenheter. Mål: Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för i första hand androidbaserade enheter utifrån givna kravspecifikationer. Därför existerar detta moment: Ska ge breda kunskaper i och förståelse för Java-programmering Betygskriterier Inlämningsuppgiften finns beskriven på https://docs.google.com/document/d/1UeYPZQoPBi48QylkjRK7EJzxyrCN3ZVH_5qSxmnlCjA/edit?usp=sharing Godkänt: Tre första inlämningsuppgifterna inskickade och godkända samt en uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). Väl godkänt: Alla fyra inlämningsuppgifterna, godkänd av Erik, uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). OBS!!!! Lektion tisdagar och onsdagar! Nyhetsforum

Introduktion till Android och Java Android introduktion (dag 1) PDF med kortkommandon till Android Studio (sida 2 för Mac): https://resources.jetbrains.com/storage/products/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf Startsida för utvecklardokumentation och resurser till Android: https://developer.android.com/index.html Google Play Developer Console (för publicering av Android app:ar): https://play.google.com/apps/publish/ Introduktion och User Guide till Android Studio: https://developer.android.com/studio/intro/index.html Signering av produktion (release) app:ar för Android: https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html#release-mode Checklist för publicering av Android app:ar på Google Play Store: https://developer.android.com/distribute/tools/launch-checklist.html

Java introduktion (dag 2) Nedladdningslänk för Java SE: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Idag så ska ni på egen hand göra ett antal mindre Java-övningar för att bekanta er med språket. Jag kommer ha en kort introduktion till grunderna och hur ni hittar resten av den information ni behöver. Övningarna finns att läsa här; https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit?usp=sharing En bra ingångspunkt för att komma igång med Java finns här; http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html API dokumentationen till Java (OBS; inte Android!) finns på http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ För att arbeta med vanlig Java-kod (d.v.s., inte Android) så rekommenderas IntelliJ IDEA Community Edition som finns att ladda ner på https://www.jetbrains.com/idea/download/ Vänta med att installera detta tills vi kommer igång, men ladda gärna ner det innan.

Android programmering och UI På tisdag kommer vi fokusera på att bygga Android applikationer. Jag skulle rekommendera er att gå igenom följande två övningar som en förberedelse; https://developer.android.com/training/basics/firstapp/building-ui.html https://developer.android.com/training/constraint-layout/index.html Det är också bra om ni läser igenom introduktionen till Application Resources på https://developer.android.com/guide/topics/resources/overview.html samt Application Manifest på https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

custom- components https://developer.android.com/guide/topics/ui/custom-components.html

övningarna https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit

IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf https://resources.jetbrains.com/storage/products/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf

Javaprogrammering för Android Innehåll: Grundläggande Java-programmering med SDK för olika androidenheter. Alla inspelade föreläsningar: https://drive.google.com/open?id=0B-Eu88528E9HMmdGemlZZE5maG8 Producera: Säljbara appar för olika androidenheter. Mål: Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för i första hand androidbaserade enheter utifrån givna kravspecifikationer. Därför existerar detta moment: Ska ge breda kunskaper i och förståelse för Java-programmering Betygskriterier Inlämningsuppgiften finns beskriven på https://docs.google.com/document/d/1UeYPZQoPBi48QylkjRK7EJzxyrCN3ZVH_5qSxmnlCjA/edit?usp=sharing Godkänt: Tre första inlämningsuppgifterna inskickade och godkända samt en uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). Väl godkänt: Alla fyra inlämningsuppgifterna, godkänd av Erik, uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta).

KUNSKAP ../links/wrap.php?u=kunskap.htm

codingbat.com/java

CODINGBAT ../links/wrap.php?u=codingbat.htm

JAVASQL ../links/wrap.php?u=javasql.htm

com udemy https://www.udemy.com

GIT ../links/wrap.php?u=git.htm

PIA6JAVA ../links/wrap.php?u=pia6java.htm

64-bitarsversionen av Firefox stöder inte NPAPI-insticksprogram, inklusive Java. https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml

Launching Web Start applications https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/launching_web_start_applications

Mozilla har en ESR-version (Extended Support Release) av Firefox : Mozilla Firefox Extended Support Release https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/

= 32-bitars ESR-utgåva av Firefox 52

micro edition http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/index.html

Verifiera Java-version https://java.com/sv/download/installed8.jsp

Hur tar jag reda på vilken version av Java som är installerad utan att köra en applet i Windows eller på en Mac? https://java.com/sv/download/help/version_manual.xml

help https://www.java.com/sv/download/help/

#a
http://www.cogninova.com