. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z MEDIA ../links/wrap.php?u=media.htm
flashback https://www.flashback.org/

Om väldigt unga människor får RÖSTA har de inte hunnit frigöra sig från SKOLORNAS nuvarande nya INDOKTRINERING - t.ex. om vilka nyhetsmedia som är trovärdiga. Så kallade etablerade media är ju ofta bara skenbart neutrala i sin rapportering och mäter t.ex. ofta olika länders aggression med olika måttstock.

#a UPPDATERA ..... 1611053719
http://www.cogninova.com