. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z MILJö ../links/wrap.php?u=miljö.htm
Landkrabbors plastpåsar hamnar inte i havet utan bränns. DetBeständiga plastföremål är en kolsänka och bidrager alltså inte till den globala uppvärmningen, vilket oljan som de tillverkats av skulle ha gjort då den annars bränts.

Små plastpåsar i hemmet motverkar resursslöseriet med matsvinn eftersom de används till att skydda mat i kylskåpet från att smittas av annan mat som exempelvis möglar.

Landkrabbors plastpåsar hamnar inte i havet utan bränns. Det är engångs-plast på båtar med passagerare som borde förbjudas, för många båtar kastar hushållsavfall i havet.

Upp till kamp mot skatten på plastpåsar!

Upp till kamp mot skatten på plastpåsar, och mot kritiken mot annan oljeanvändning än till drivmedel som bränns till växthusgaser, exempelvis till beständiga plastföremål.

KLIMAT ../links/wrap.php?u=klimat.htm

NATUR ../links/wrap.php?u=natur.htm

PFAS – kemiföretagen visste 10 februari 2020 kl 10.04 - Kaliber https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1442099?programid=1316

Viruseffekt i Europa syns från rymden https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7430869

– De största hoten är hur vi använder vår natur. Det är markanvändning som skogsbruk, förändrat jordbruk. I rödlistan utvärderas läget för nära 22 000 av Sveriges arter. Av dessa är mer än var femte art rödlistad, varav 2 249 är hotade. På fem år har antalet rödlistade växter, djur, svampar och alger ökat med 11 procent. - - - Rödlistade arter har ökat med 11 procent. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7454056

Lund utvald i nationell skräpmätning https://www.sydsvenskan.se/2020-05-02/lund-utvald-i-nationell-skrapmatning

Den 1 maj sattes ett nytt rekord för daglig koldioxidhalt i atmosfären, visar preliminära siffror från observatoriet på Mauna Loa på Hawaii. Senast atmosfären hade lika hög CO2-halt var för tre miljoner år sedan. Corona: Nytt CO2-rekord – trots minskade utsläpp | SvD https://www.svd.se/nytt-co2-rekord-hogsta-halterna-pa-tre-miljoner-ar

Naturen slår tillbaka 16 maj 2020 kl 09.03 - Konflikt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1495872?programid=1300

Lars Wikström Om många stora skogsbränder inträffat under samma löpande år, vilket skett under det gångna året, i Australien, USA, Brasilien ..., så kan det ju tillfälligt ge en förhöjd halt av koldioxid i atmosfären, tills skogen växt upp igen - vilket kan ta flera år. Det nämnda exemplet kan vara orsaken till den aktuella världsvida värmeböljan. Kanske är man rädd att folk inte ska vara så angelägena om att minska de utsläpp av koldioxid som direkt beror på människan ifall folk får reda på siffror som sätter dessa i relation till koldioxidutsläppen som beror på skogsbränder, och det är därför som siffrorna inte nämns.

Sibiriska skogsbränder bidrar till rekordhöga koldioxidutsläpp. Sommarens bränder [2020] genererade 540 miljoner ton koldioxid, enligt EU:s övervakningsservice. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7546260

Greenpeace condemns Japanese plans to release Fukushima reactor water into the sea, claims it could damage human DNA. https://www.rt.com/news/504383-greenpeace-japan-radioactive-water-fukushima/

‘Do we want the Earth to become like Venus?’: Putin calls for swift & practical action on the huge challenge’ of climate change. https://www.rt.com/russia/504373-putin-climate-change-concern/

Sedan skatten på plastpåsar infördes kostar nu plastkassar ungefär sex kronor medan papperskassar oftast kostar två eller två och femtio. Det har lett till att folk köper färre plastkassar och fler papperskassar. https://sverigesradio.se/artikel/7582825

Maxine Liljesvan • De radioaktiva kanonkulorna av URAN har mycket hög densitet och därför mycket hög pansar-genomträngningsförmåga. Men folk i trakten får cancer av uran-dammet. • De PEFOS-baserade släcknings-medlem som används för att öva släckning av brinnande flygplan förstör grundvattnet. • De stora mängder KOLDIOXID som de militära flygplanen spyr bidrar starkt till den globala uppvärmningen. • Världens sinande oljereserver, som annars kunde använts som råmaterial för tillverkning av nytto-kemikalier bränns upp som flygbränsle.

En KATALYSATOR ska göra att förbrukad POLYETEN-plast kan BRYTAS NER till delar som kan bli TILL NY PLAST igen. https://sverigesradio.se/artikel/7583140

Maxine Liljesvan • De radioaktiva kanonkulorna av URAN har mycket hög densitet och därför mycket hög pansar-genomträngningsförmåga. Men folk i trakten får cancer av uran-dammet. • De PEFOS-baserade släcknings-medlem som används för att öva släckning av brinnande flygplan förstör grundvattnet. • De stora mängder KOLDIOXID som de militära flygplanen spyr bidrar starkt till den globala uppvärmningen. • Världens sinande oljereserver, som annars kunde använts som råmaterial för tillverkning av nytto-kemikalier bränns upp som flygbränsle.

Militären är dessutom en stor miljöbov, bland annat med hänsyn till de stora koldioxidutsläppen från de militära flygplanen vars flygande inte gagnar mänskligheten på något sätt. Ser inte militären den globala uppvärmningen som ett hot?

PFAS ../links/wrap.php?u=pfas.htm

Kommuners julgåvor kan vara olagliga. Skaraborg. Konkurrensverket utreder kommuners försök att stötta det lokala näringslivet. https://sverigesradio.se/artikel/7612851

Bitcoin är ett växande miljöproblem: FÖRBRUKAR JÄTTEMYCKET ELEKTRICITET! ❗️ "Drar lika mycket el som Finland." (Vetenskapsradion Nyheter) https://sverigesradio.se/artikel/7643731

‘More threatening than Trumpism or Covid-19’: Scientists warn of ‘ghastly future of mass extinction’. https://www.rt.com/news/512353-environment-challenges-scientists-report/

Gruvprojekt stoppades – nu tas regeringen till domstol. Regeringen sa nej till koppargruvan. Boliden tar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen https://sverigesradio.se/artikel/gruvprojekt-stoppades-nu-tas-regeringen-till-domstol

Gruvprojekt stoppades – nu tas regeringen till domstol. Regeringen sa nej till koppargruvan. Boliden tar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen https://sverigesradio.se/artikel/gruvprojekt-stoppades-nu-tas-regeringen-till-domstol

#a UPPDATERA ..... 1611052876
http://www.cogninova.com