. . http://www.cogninova.com
../links/mus.htm ../links/wrap.php?u=mus.htm&t=1510986239 #z

Jag vill vata hur man ändrar mus-inställningarna så att enkel-vänster-klick endast betyder markering och så att man måste dubbelklicka för att starta ett program.

GOTO a mouse click start doubleclick program

#a
http://www.cogninova.com