. . http://www.cogninova.com
../links/security.htm ../links/wrap.php?u=security.htm&t=1519593782 #z

Med Microsoft Security Essentials får du ett realtidsskydd till din hemdator eller företagsdator som skyddar mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara. http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=5201

[Windows] Malicious Software Removal Tool http://www.microsoft.com/sv-se/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx

= verktyget Borttagning av skadlig programvara (KB890830) x64

#a
http://www.cogninova.com