. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SJUKVåRD ../links/wrap.php?u=sjukvård.htm
Sjukvårdsförsäkring – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring » Försäkring http://www.forsakring.me/sjukvardsforsakring/

Kravet: Öppna Nya Karolinska för vanliga patienter - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367461

Protestmarsch mot varsel i sjukvården - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367756

Varför läggs den allmänna sjukvården ner? Svar: Det beror på en stor grupp tongivande personer i Sverige har ordnat det så att de kan förlita på ett annat system istället för den allmänna sjukvården. De har privata sjukvårdsförsäkringar som gör att tas omhand av det privata sjukvårdssystemet i det är mycket kortare väntetider än i det allmänna sjukvårdssystemet på grund av de stora neddragningarna i det sistnämnda. - - - Protestmarsch mot varsel i sjukvården - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367756

Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. - - - Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562
[2019-12-17 03:38 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]

Offentligägda sjukhus säljs ut till utlämdska sjukvårdsföretag, t.ex. från Australien, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om tillhållande av vård inom ramen för vårdgarantin, ett halvår, väl medvetna om att dessa företag prioriterar patienter kom kommer in från privat vård, träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och dessutom säljer vård till utlandet. Det förlänger väntetiden för patienter som kommit in via den offentligägda vården. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

Offentligägda sjukhus säljs ut till privata företag, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om vård inom vårdgarantin, ett halvår, samtidigt som dessa företag prioriterar patienter från privat vård och träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och säljer vård till utlandet. Patienter som kommit in i vårdkön via den offentligägda vården för därmed förlängd väntetid. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

Offentligägda sjukhus säljs ut till utlämdska sjukvårdsföretag, t.ex. från Australien, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om tillhållande av vård inom ramen för vårdgarantin, ett halvår, väl medvetna om att dessa företag prioriterar patienter kom kommer in från privat vård, träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och dessutom säljer vård till utlandet. Det förlänger väntetiden för patienter som kommit in via den offentligägda vården. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

sjukförsäkringstagare får gå före i vårdköer (först i programmet) ... RingP1 den 18 december 2019 kl 09.30 - Ring P1 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1410989?programid=1120

**** 1177 ../links/wrap.php?u=1177.htm

Toppmoderat öppnar för mer privatiserad vård - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7392613

Moderaterna i Stockholm är verkligen INTE ett gott föredöme att lyssna på när det gäller tillgängligheten till offentligägd sjukvård. Köerna där är värst i landet. Offentligägda sjukhus såldes ut till underpris till privata företag. LÄKARE SOM ARBETAR INOM PROVAT VÅRD BORDE PÅFÖRAS EN EXTRA SKATT FÖR DE UTBILDNINGSKOSTNADER SOM DE ÅSAMKAT DET OFFENTLIGA. - - - Toppmoderat öppnar för mer privatiserad vård - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7392613

3D-kopior av kroppsdelar ska förbättra operationer - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7391446

Så går Lommas skattepengar från äldreomsorgen till riskkapitalister - Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2020-03-02/sa-gar-lommas-skattepengar-fran-aldreomsorgen-till

Karolinska nedprioriterar väl patienterna och lägger mest resurserna på forskning - - - Karolinskas barnsjukvård kritiseras av IVO - P4 Stockholm | Sveriges Radio Karolinskas barnsjukvård kritiseras av IVO: "Långa väntetider och brist på sjuksköterskor.". https://sverigesradio.se/artikel/7499185

Doktor MENGELE i svensk variant: - - - Förståndshandikappade gavs sockerhaltigt godis i obegränsad mängd för att forskare skulle kunna bevisa att socker ger karies, det vill säga hål-i-tänderna. Det hände på 40-talet och 50-talet i Lund vid Vipeholms-anstalten. Bland intet ont anande försöks-personer fanns barn så unga som 6 år. https://sverigesradio.se/avsnitt/1603856

... Sexåring försöksperson i svenskt kariesexperiment. https://sverigesradio.se/artikel/7578900

Är det mest risk att bli corona-smittad vid +4 grader celsius? — Den uppgiften har jag kommit i kontakt med, men kan inte erinra mig var. --- Wasaskolan stänger för veckan – smittspridning i hockeygymnasiet. https://sverigesradio.se/artikel/7580406

MEDICIN ../links/wrap.php?u=medicin.htm

VIPEHOLM ../links/wrap.php?u=vipeholm.htm

#a UPPDATERA ..... 1604052507
http://www.cogninova.com