. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SOMALISKA ../links/wrap.php?u=somaliska.htm
wp somaliska http://sv.wikipedia.org/wiki/Somaliska

lite om somaliskan http://morgannilsson.se/somaliska/lite_om_somaliskan.php

Det mest spektakulära med somaliskan är kanske att prepositioner inte står framför det ord i satsen som svenskar tycker att det hör ihop med. I stället samlas alla prepositioner i hela satsen ihop och smälter ihop till ett ord som placeras framför predikatsverbet, t.ex. Hasan jag bok affären tilli köpte. Dessutom finns det bara fyra sådana prepositioner: i/på, till/för, från/av, med. Andra förhållanden måste uttryckas med preposition + substantiv, t.ex. i närheten av (= nära), på baksidan av (=bakom) etc.

skolverket somaliska http://modersmal.skolverket.se/somaliska/

Useful phrases in Somali http://www.omniglot.com/language/phrases/somali.php

somali_for_doctors http://www.omniglot.com/pdfs/somali_for_doctors.pdf

#a UPPDATERA ..... 1580160430
http://www.cogninova.com