. . . http://www.cogninova.com
#z TYCKANDE ../links/wrap.php?u=tyckande.htm
Medborgare som befinner sig utomlands borde inte ha rösträtt.

#a
http://www.cogninova.com